Прва јавна дискусија за нацрт-амандманите за измени на Уставот на Република Македонија