Договор за набавка на телевизиска и аудио-визуелна опрема

Вид на постапка: 
Постапка со оглас
Датум на склучување на договор: 
E hënë, Nëntor 5, 2018
Име на економски оператор: 
„АВЦ Гроуп„ ДОО
Име на договорен орган: 
Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат
Договор: 
PDF icon Преземи (1.87 MB)