125-та седница на Владата на Република Северна Македонија

Владата на Република Северна Македонија денеска ќе ја одржи редовната 125-та седница со повеќе точки на дневен ред од својата Програма за работа за оваа година и од интерес на граѓаните. 

На предлог на Македонска академија на науките и уметностите на денешната седница ќе биде разгледана иницијативата од МАНУ за зачувување на подвижното минеролошко наследство на Република Македонија.

На оваа своја седница Владата на РСМ ќе донесе мислење за Предлог-уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка за мерките за рурален развој финансирани од програмата ИПАРД 2014-2020, што ја предлага Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Министерството за финансии за оваа седница предлага повеќе точки за расправа, меѓу кои и за Политиките за внатрешната финансиска контрола во јавниот сектор, со Акциски план за периодот од 2019 до 2021 година, како и Информација за работата на Советот за управување со јавни финансии со Нацрт-годишен извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година, за периодот декември 2017 - декември 2018 година и Нацрт-акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2019 година.

На денешната седница владата ќе се произнесе по Информацијата со предлог-мерки за подобрување на состојбите „Услови за прекугранично тргување” согласно препораките на извештајот Doing Business 2018 од Светска Банка.

На дневниот ред на оваа седница на Владата на РСМ ќе се најде и Годишниот извештај за имплементација на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022, доставен од Министерството за правда.

Календар Влада: 
Вторник, Март 12, 2019 - 00:00 to 23:45