Trajan Dimkovski

Pozita e punës: 
Мinistër i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Ekonomizimit të Ujërave
Posta elektronike: 
info@mzsv.gov.mk
Biografia: 

Биографијата ќе биде додадена наскоро.