Насер Нуредини

Pozita e punës: 
Министер за животна средина и просторно планирање
Faqja e Facebook: 
Profili në Twitter: 
Profili në Instagram: 
Biografia: 

Биографијата ќе биде наскоро достапна.