147-ма седница на Владата на Република Северна Македонија

Владата на Република Северна Македонија денеска ќе ја одржи редовната 147 седница со неколку точки на дневен ред од својата програма за работа и од интерес на граѓаните.

На денешната седница Владата на РСМ ќе ја разгледа и ќе донесе одлука по  информацијата за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на спортско-рекреативен центар Треска КО Глумово и КО Шишево, општина Сарај.

На оваа седница ќе се најдат и предлог законите што како точки на дневен ред ги предлага Министерството за правда, и тоа Предлог-законот за Државниот инспекторат за употреба на јазиците, Предлог-законот за Академија за судии и јавни обвинители и Предлог-законот за медијација.

Редовната 147 седница на Владата на Република Северна Македонија е предвидено да започне во 17:30 часот.
 

Календар Влада: 
E mërkurë, Korrik 24, 2019 - 17:30 to 19:00