Прес-конференција на Инспекцискиот совет

Претседателката на Инспекцискиот совет, Магдалена Филиповска-Грашкоска, заедно со Стојко Пауновски - Директор на Државен пазарен инспекторат, Иринка Сотирова - Директорка на Државен санитарен и здравствен инспекторат, Висаре Риза - Агенција за лекови и медицински средства (МАЛМЕД), Аљадин Хавзиу - Директор на Државен инспекторат за труд, Руфат Хусеини - Директор на државен инспекторат за транспорт и Зоран Атанасов - Директор на Агенција за храна и ветринарство на 30.03.2020 година (понеделник) со почеток во 13:00 часот, ќе одржат прес-конференција.

Календар Влада: 
Понеделник, Март 30, 2020 - 13:00 to 14:00