Прес-конференција на Инспекцискиот совет

Претседателката на Инспекцискиот совет, Магдалена Филиповска-Грашкоска, заедно со Стојко Пауновски - Директор на Државен пазарен инспекторат, Иринка Сотирова - Директорка на Државен санитарен и здравствен инспекторат, Висаре Риза - Агенција за лекови и медицински средства (МАЛМЕД), Аљадин Хавзиу - Директор на Државен инспекторат за труд, Руфат Хусеини - Директор на државен инспекторат за транспорт и Зоран Атанасов - Директор на Агенција за храна и ветринарство, на 10.04.2020 (петок) со почеток во 14:30 часот, ќе одржат прес-конференција.

Календар Влада: 
Friday, April 10, 2020 - 14:30 to 15:00