Владата на Република Северна Македонија денеска ќе одржи седница

На 19.5.2020 година со почеток во 12:00 часот, Владата на Република Северна Македонија ќе ја одржи 55-тата седница.

Календар Влада: 
Tuesday, May 19, 2020 - 12:00 to 13:00