Работна посета на премиерот Спасовски заедно со Комисијата за технички прием од АД МЕПСО: пред-пробно пуштање во работа на делницата од 110 kV далекувод “ТС Штип - ТС Пробиштип”, во делот од ТС Штип до приклучокот на ИЗ Неокази

На 26.05.2020 година со почеток во 11:00 часот, претседателот на Владата на Република Северна Македонија Оливер Спасовски, министерот за транспорт и врски, Горан Сугарески и генералниот директор на АД МЕПСО, Ева Шуклева ќе направат работна посета, пред пробно пуштање во работа на делницата од 110 kV далекувод “ТС Штип - ТС Пробиштип”, во делот од ТС Штип до приклучокот на ИЗ Неокази.
 

Календар Влада: 
Вторник, Мај 26, 2020 - 11:00 to 12:00