Прес-конференција на Инспекциски совет

На 18.06.2020 (четврток) со почеток во 13:00 часот прес-конференција ќе одржи претседателката на Инспекцискиот совет, Магдалена Филиповска-Грашкоска, заедно со Стојко Пауновски - директор на Државен пазарен инспекторат, Иринка Сотирова Бухова - директорка на Државен санитарен и здравствен инспекторат, Висара Риза - директорка на Агенција за лекови и медицински средства (МАЛМЕД), Аљајдин Хавзиу - директор на Државен инспекторат за труд, Руфат Хусеини - директор на Државен инспекторат за транспорт и Зоран Атанасов - директор на Агенција за храна и ветеринарство.
 

Календар Влада: 
Thursday, June 18, 2020 - 13:00 to 14:00