Nënshkruhet marrëveshje për donacion me Republikën Çeke për pjesëtarët e Armatës

Zëvendësministri i Mbrojtjes, Bekim Maksuti, sot në Ministrinë e Mbrojtjes, e firmoi Marrëveshjen  për donacion  nga MM e Republikës së Çekisë paraprakisht të nënshkruar  nga  ana e  zëvendësministrit çek për Politikë Mbrojtëse dhe Strategji, Radomir Jahoda.

Në nënshkrimin e Marrëveshjes ka marrë pjesë ambasadori i Republikës Çeke në vendin  tonë, Mirosllav Toman.

Para aktit të nënshkrimit zëvendësministri Maksuti shprehu faënderim të madh për mbështetjen e madhe nga ana e Republikës Çeke, theksoi se bashkëpunimin  të cilin të dy vendet e kanë   viteve të fundit është në nivel të lartë dhe se pret të thellohet  në periudhën e ardhshme. Ai në këtë rast tha se Armata luan rol të rëndësishëm  në realizimin  e masave të Qeverisë  gjatë ballafaqimit të pandemisë, edhe njëherë u falënderua  për këtë donacion  në vlerë të tërësishme prej rreth 190.000 euro,  e cila është destinuar pikërisht për pjesëtarët  tanë

Донација ќе допринесе за развојот на капацитетите на единицата за атомско, биолошко, хемиска одбрана (АБХО).

Donacion do të kontribuoj për zhvillimin e kapaciteteve  të njësisë për  mbrojtje atomike, biologjike, kimike,(MABK).