Ажурирана анализа на неисплатена државна помош за минимална плата од стана на работодавачите корисници на оваа помош (05.08.2020)

Компании на кои им е исплатена државна помош за минимална плата, а тие не ги уплатиле средствата на своите вработени. Преземете ја табелата на следниот линк.


Април (.pdf)

Мај (.pdf)