Владата денеска ќе ја одржи 6-тата седница

Владата на Република Северна Македонија на 27.09.2020 ќе ја одржи својата редовна, 6-та седница, со повеќе точки на дневен ред од својата програма за работа и од интерес на граѓаните.

Календар Влада: 
Sunday, September 27, 2020 - 10:00 to Monday, September 28, 2020 - 11:45