Kreshnik Bekteshi

Pozita e punës: 
Ministër i Ekonomisë
Posta elektronike: 
cabinet@economy.gov.mk, info@economy.gov.mk 
Profili në Twitter: 
Фотографија: 
Biografia: 

PËRVOJA E PUNËS
 
1 Korrik 2016 - 31 Dhjetor 2016

 • Shefi i Zyrës Ndërkombëtare të Agjencisë për investimeve të huaja Direkte dhe promovim të eksportit të Republikës së Maqedonisë në Bern (Zvicër)
 • Organizimi i eventeve dhe takimeve në lëminë e tregtisë, B2B dhe B2G ngjarje, forume biznesi
 • Tërheqja e investimeve të huaja direkte nga Zvicra
 • Nxitja e biznesit të Maqedonisë në Zvicër
 • Bashkëpunim me Odën e Tregtisë së Zvicrës

 
1 Korrik 2011 - 30 Qershor 2016

 • Shefi i Zyrës Ndërkombëtare të Agjencisë për investimeve të huaja Direkte dhe promovim të eksportit të Republikës së Maqedonisë në Bruksel (Belgjikë)
 • Promovimin e klimës së biznesit të Maqedonisë në Belgjikë
 • Tërheqja e Investimeve të Huaja Direkte nga Belgjika
 • Ndihmë kompanive nga Belgjika dhe Maqedonia, për të realizuar bashkëpunim të ndërsjellë të biznesit
 • hulumtim të tregut në Belgjikë
 • Organizimi i B2B dhe B2G takimeve, forume biznesi, seminare
 • Prezantimi i Maqedonisë në seminare dhe konferenca në drejtim të kushteve për tregti dhe investime  
 • Informim përmes sistemit për menaxhimin e marrëdhënieve me klientët

 
ARSIMIMI DHE TRAJNIMET 
Tetor 2009 - Janar 2012: Master në Menaxhment dhe Strategji (Logjistikë dhe menaxhim me zinxhiret e furnizimit) në Universitetin e Sheffield

 • I diplomuar me merita
 • Formulimi i strategjive
 • Menaxhimi i proceseve strategjike
 • Menaxhim strategjik me njerëzit
 • Kontabilitet dhe Financa
 • Menaxhim për distribuim dhe transport
 • Logjistikë  dhe menaxhment me zinxhiret e furnizimit
 • Disertacion – performancë logjistike si tregues i tërheqjes së investimeve të huaja direkte në Maqedoni: DELPHI STUDIM.

Shtator 2004 - maj 2008: Diplomë universitare në degën e Arteve të Aplikuara dhe Shkencës (menaxhimi dhe administrimi i biznesit) Rochester Institute of Technology

 • Procesi i menaxhimit ▪ Marketing
 • Zhvillimi i një sipërmarrjeje të re ▪ Françizat
 • Statistikat
 • Makroekonomia
 • Politikat Publike
 • Kontabiliteti
 • Komunikimi në biznes
 • Pjesëmarrje në ekipet e projekteve në kuadr të univerzitetit, të cilat janë shfrytëzuar si projekte konsultuese  për institucione dhe organizata
 • Pjesëmarrje në forume dhe debate.

Shtator 2004 - Maj 2006: Studime të ndëlidhura sipas Artit dhe Shkencës (ndërmarrësi  dhe zhvillimi të biznesit) Instituti I teknologjisë Rochester

4 Nëntor 2013 - 8 nëntor 2013: Nxitja e eksporteve në BE për atashetë komerciale dhe diplomatë ekonomike, Ministria e Punëve të Jashtme e Holandës, Hagë (Holandë),Teknikat për promovimin  e eksportit, Hulumtimi i tregut, Prezantimi i tregut të specializuar.

16 Dhjetor 2014 - 17 Dhjetor 2014: Tërheqja e investimeve të huaja  CONWAY (ngjarje), Shkup (Republika e Maqedonisë), Mënyrat  për tërheqjen e investimeve të huaja direkte.

 23  Maj  2008: Certifikatë nga Kolegji  i menaxhmentit  për  zhvillim për aplikimin e shkencës dhe tekonologjisë.
 
AFTËSI PERSONALE

Gjuhët: gjuha shqipe, gjuha maqedonase, anglisht
 
Aftësitë organizative:

 • Përvojë në punën me publik dhe sektorin privat
 • Përvojë në lehtësim
 • Organizimi i ngjarjeve të lidhura me eksportin
 • Ndarja e përvojës me kompanitë në kërkim të tregjeve të reja
 • Aftësi për të mësuar se si kompanitë bëjnë një zbulim të madh në tregjet e reja
 • Përvojë duke punuar me ekonomitë në zhvillim
 • Njohuri për nevojat e kompanive në rajonin
 • Të  kuptuarit e kërkesave të BE-së për importet nga vendet që nuk  janë anëtare të Bashkimit Evropian.

Letër mandati - Kreshik Bekteshi