Владата на Република Северна Македонија ќе ја одржи 20-тата седница

На 12.11.2020 година со почеток во 20:00 часот, преку видеоконференциска интернет комуникација, ќе ја одржи 20-тата седница, на која ќе бидат разгледани повеќе точки од нејзината Програма за работа и од интерес на граѓаните.

Календар Влада: 
Thursday, November 12, 2020 - 20:00 to 21:30