Владата денеска ќе ја одржи редовната 32-ра седница

Владата на Република Северна Македонија денеска ќе ја одржи редовната 32-ра седница со повеќе точки на дневен ред од својата програма за работа и од интерес на граѓаните.
 

Календар Влада: 
Tuesday, December 22, 2020 - 12:00 to Wednesday, December 23, 2020 - 12:45