Прес-конференција на Инспекциски совет

На 30 декември 2020 (среда) во 14:00 часот, прес-конференција ќе одржи претседателката на Инспекцискиот совет, Магдалена Филиповска-Грашкоска.
 

Календар Влада: 
Wednesday, December 30, 2020 - 14:00 to Thursday, December 31, 2020 - 14:45