Владата ќе ја одржи редовната 65-та седница

Владата на Република Северна Македонија денеска со почеток во 12:00 часот ќе одржи редовна седница со повеќе точки на дневниот ред од својата програма за работа и од интерес на граѓаните.

На 65-тата седница, според предложениот дневен ред, министрите, на предлог на Министерството за образование и наука ќе го разгледуваат Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за наставниците и стручните соработниците во основните и средните училишта и Предлог-законот за учебници и други наставни и дидактички материјали во основно и средно образование.

На седницата на Владата, која ќе се одржи преку видеоконференциска врска, ќе се разгледува и Информацијата за реализација на проектот за изградба на Интерконективен гасовод меѓу Република Северна Македонија и Република Грција поднесена од Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности „Национални енергетски ресурси“- Скопје во државна сопственост.

Календар Влада: 
Tuesday, April 13, 2021 - 12:00 to Wednesday, April 14, 2021 - 12:45