Zaev dhe Shahpaska nga Asambleja e Organizatave të Punëdhënësve: Dialog dhe partneritet për punëtorë të kënaqur, punëdhënës dhe shtet me prosperitet

"Shteti është i qëndrueshëm, është financiarisht likuid, ky është një mesazh për të llogaritur në Qeverinë tuaj të shtetit tuaj, ne jemi këtu për t'ju ndihmuar. Unë dërgoj një mesazh bashkëpunimi me Organizatën e Punëdhënësve, me të gjitha kompanitë në vendin tonë, përmes dialogut për të gjetur zgjidhje çdo herë, " tha Kryeministri Zoran Zaev në fjalën e tij të hapjes në këtë ngjarje me rastin e Asamblesë së Organizatës së Punëdhënësit e Maqedonisë.

Kryeministri Zaev gjithashtu mori pjesë në debatin mbi "Ekonomia maqedonase para dhe pas pandemisë" dhe theksoi përfitimet e masave ekonomike të ndërmarra nga Qeveria për të zvogëluar efektet e pandemisë, stabilitetit ekonomik dhe rritjes, siç tregohet nga statistikat.

"Ajo që dua të theksoj së pari është kënaqësia jonë me dialogun social trepalësh që vazhdon dhe funksionon vërtet. Dua të potencoj  se rritja dhe zhvillimi i vendit është i mundur vetëm përmes iniciativës private dhe vazhdimit të aktiviteteve investuese, të vendosura në mënyrë të përshtatshme për nevojat të cilat i sjell koha moderne. Dekada e tretë e shekullit 21, KOVID-19 dhe të gjitha lajmet që vijnë janë një sfidë për sektorin privat, një sfidë për punëtorët, si dhe për shtetin. Në rrethana të tilla ne jemi të nxitur të bashkëpunojmë dhe besoj se do të jemi të mençur të bashkëpunojmë, sepse sa më shumë që sektori i biznesit ecën përpara, ndodhin investime të reja dhe jemi në hap me kohën e re bashkëkohore, aq më të kënaqur do të jenë punëtorët. Në atë mënyrë, krijohet një bazë për paga më të qëndrueshme, por edhe për paga më të larta. Nga ai aspekt, shteti mund të jetë i kënaqur vetëm kur punëtorët dhe punëdhënësit janë të kënaqur. Ne kemi përmbushur misionin tonë për të qenë një aparat administrativ mjaft i mirë që do t'u shërbejë të gjitha strukturave të rëndësishme në shoqëri," tha Kryeministri Zaev në fjalën e tij hyrëse.

Për më tepër, Kryeministri Zaev tha se ekonomitë po ndryshojnë dhe ne duhet të ecim me hapin me botën në mënyrë që të jemi më konkurrues dhe më të pranishëm në tregjet e huaja.

"Shteti është partneri juaj, pagat e qëndrueshme dhe rritja e vendeve të punës si dhe ulja e papunësisë në vend është e mundur përmes sektorit privat. Shteti mund të jetë një stimul, një mbështetës përmes investimeve kapitale, përmes mekanizmave të shpejtë, përmes refuzimit të barrierave administrative, por kudo në botën demokratike dhe në vendin tonë, nëse kompanitë rriten, nëse janë konkurruese dhe produktive, përfitimi vjen menjëherë edhe për  punëtorët, dhe në përputhje me rrethanat për shtetin. Gjëja e dytë e rëndësishme është ristrukturimi që duhet të bëjmë. E shihni që jo vetëm pandemia, por edhe fillimi i dekadës së tretë të shekullit 21 është përqendruar në shumë elementë të rëndësishëm që duhet të sjellin efekte shumëzuese pozitive në shoqëri. Agjenda e gjelbër është dominante, të cilën të gjithë duhet ta ndjekim, sepse tregon patjetër përfitim në investime, tregon mundësinë për të shitur atë që prodhohet në tregun e lirë, por në të njëjtën kohë mundësinë për të krijuar vende pune. Pastaj vjen efikasiteti i energjisë, pra kursimi i energjisë, dhe pjesa e tretë është digjitalizimi," nënvizoi Zaev dhe shtoi se vendi krijon një mjedis për investime, përmes kushteve të barabarta për investitorët vendas dhe të huaj, duke luftuar ekonominë në hije dhe duke ulur detyrat parafiskale.

Ministrja Jagoda Shahpaska gjatë fjalimit të saj  theksoi se si deri më tani për të arritur stabilitetin dhe zhvillimin e ekonomisë maqedonase, është e nevojshme që sektori i biznesit të marrë pjesë në përgatitjen e masave dhe zgjidhjeve për tejkalimin e krizës.

"Partnerët socialë janë thelbi i një shoqërie të qëndrueshme ekonomikisht, të prosperuar dhe kjo është arsyeja pse për ne si Qeveri, një dialog i qëndrueshëm social midis punëdhënësve dhe punëtorëve është thelbësor. Së bashku ne krijuam gjashtë paketat e ndihmës financiare, duke u përpjekur ta bëjmë secilën më të mirë se ajo e mëparshme. Si komuniteti i biznesit ashtu edhe punëtorët kanë marrë pjesë vazhdimisht me sugjerimet dhe komentet e tyre dhe prova e suksesit të ndihmës janë mbi 80,000 punë të kursyera dhe mbi 4,000 kompani që janë mbështetur financiarisht," tha Shahpaska.

 

Në debat është konkluduar se bashkëpunimi midis të gjithë aktorëve në shoqëri është thelbësor për përparimin social dhe ekonomik, si qëllimi kryesor i Qeverisë, punëtorëve dhe punëdhënësve në përpjekjet e tyre për një standard më të mirë dhe një shoqëri të prosperuar.