Xheladin Ajvazi, Zëvendëskoordinator Nacional për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm

Xheladin Ajvazi u lind më 05.03.1979 në Kumanovë. Shkollimin fillor dhe të mesëm e kreu në Kumanovë, ndërsa në vitin 2007 u diplomua në Universitetin Shtetëror të Tetovës (USHT).

Me vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut më datë 04.08.2017 është emëruar zëvendës Koordinator Nacional për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm.

Nga 1 gushti 2021, me vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, riemërohet Zëvendës Koordinator për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm.


Telefoni për kontakt: +389(0)2 3213-940, lokali 278
E-mail: xheladin.ajvazi@gs.gov.mk