Nesër fillon aplikimi për bursa për studentë dhe dorëzimi i dokumenteve për vazhdimin e të drejtës së shfrytëzueve aktual

Ministria e Arsimit dhe Shkencës njofton se nesër fillon aplikimi për ushtrimin e të drejtës për bursë për studentë, në pajtim me kushtet dhe kriteret e përcaktuara në konkursin për vitin akademik 2021-2022, i cili është publikuar në linkun. Afati i fundit për aplikim është 15 tetor 2021.

Nga ky vit, procedura për aplikim për bursë është digjitalizuar përmes portalit e-uslugi.mon.gov.mk, i cili thjeshton ndjeshëm mënyrën e ushtrimit të së drejtës. Studentët që nuk kanë mundësi të aplikojnë në mënyrë elektronike, plotësojnë fletëaplikim në letër (listë evidentuese) dhe dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës.

Përndryshe, MASH dhe Qeveria këtë vit vendosën konsiderueshëm të ndryshojnë politikën e bursave për studentë, në mënyrë që të plotësojnë nevojat e sa më shumë të rinjve, por edhe të marrin shuma mujore të shtuara që realisht do të ndiejnë mbështetjen të cilën e siguron shteti gjatë procesit arsimor. Kështu, për shumicën e kategorive të bursave për studentë, shumat mujore janë rritur, diku me mbi 80%.

Gjithashtu nesër fillon edhe dorëzimi i dokumenteve për vazhdim e së drejtës për bursë të fituar në një nga vitet e kaluara akademike, për të cilat çdo shfrytëzues  që plotëson kriteret e marrëveshjes së nënshkruar me MASH, dorëzojnë vërtetim për regjistrimin e semestrit të ardhshëm, gjegjësisht vitin e studimit, certifikatë / vërtetim për provimet e parapara dhe të dhëna  me sukses nga vitet e kaluara dhe indeksin në shikim, si dhe dëshmi që ka dhënë 80% ose 90% (varësisht nga  lloji i bursës që shfrytëzon ) të provimeve të parapara.

Dorëzimi i dokumenteve bëhet në mënyrë elektronike përmes shërbimeve-e, ndërsa nëse studenti nuk ka mundësi, të njejtat t'i dorëzonë në letër në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Afati i fundit është 30 tetor 2021.

MASH siguron mbështetje gjatë  aplikimin për çdo kandidat të interesuar për bursë për studentë përmes Sektorit për standardin e studentëve. Kontaktet personale të punonjësve në këtë sektor janë të shënuara në linkun në vazhdim.