Zëvendëskryeministri Bytyqi në “Forumin e inovacionit dhe biznesit Flutura” të parë rajonal - Bashkëpunimi ndërmjet vendeve do ta pozicionojë rajonin si destinacion tërheqës për investime të reja inovative

Zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi, mori pjesë dhe foli në forumin e parë rajonal “Forumi i inovacionit dhe biznesit Flutura” (Butterfly Innovation and Business Forum), i cili është në organizim të përbashkët të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (Regional Cooperation Council - RCC) dhe Universitetit “Shën Cirili dhe Metodi” dhe në bashkëpunim me “Rrjetin evropian të sipërmarrësisë” (European Enterprise Network), INNO dhe Fondin për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik, me mbështetjen e Bashkimit Evropian.

Zëvendëskryeministri Bytyqi, duke folur në forum, tha se inovacionet hapin dyer të reja, duke hapur mundësi të mëdha që tërheqin investitorë të rinj, hapin vende të reja pune dhe gjenerojnë të ardhura shtesë për ekonomitë kombëtare, por edhe për mbarë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Zhvillimi i inovacioneve në vendet e rajonit, në vitet e fundit, e ka pozicionuar rajonin e Ballkanit Perëndimor në hartën botërore të inovacioneve, si një destinacion tërheqës me zhvillim të dukshëm teknologjik dhe progres të dukshëm.
 

“Maqedonia e Veriut ka komunikim të hapur dhe konstruktiv me të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Më vjen mirë që të gjithë ne i kemi kuptuar përparësitë qëi  kemi si rajon, të cilat nëse bashkohemi, pashmangshëm janë më të mëdha dhe më të forta. Si qeveri, ne krijojmë politika që reduktojnë kufijtë midis partnerëve rajonalë duke krijuar dialog të aksesueshëm për tema shumë të rëndësishme si digjitalizimi, inovacionet dhe kapitali njerëzor. Fondi i Inovacioneve dhe Zhvillimit Teknologjik ofron shumë instrumente që lidhin Maqedoninë e Veriut me partnerët e saj rajonalë, me perspektivën për t'u bërë një qendër e rëndësishme fillestare rajonale që nuk njeh kufij. Unë kurrë nuk dyshuar për rëndësinë dhe përfitimet e bashkëpunimit rajonal, jo vetëm sepse është mënyra jonë më inteligjente për t'u bërë më të fortë, por edhe sepse është mënyra jonë më e qëndrueshme për sa i përket burimeve tona", tha Bytyqi.

Zëvendëskryeministri iu referua edhe masave të Qeverisë për mbështetjen e inovacioneve të ndërmarrësve vendas, të cilat në masë të madhe zbatohen përmes instrumenteve të Fondit të Inovacioneve dhe Zhvillimit Teknologjik.

“Maqedonia e Veriut po hyn seriozisht në epokën digjitale dhe ne vazhdimisht po bëjmë hapa të rinj përpara. Kam kënaqësinë të them se në katër vitet e fundit, Fondi ynë i Inovacioneve dhe Zhvillimit Teknologjik ka krijuar një portofol të larmishëm prej mbi 780 projektesh të mbështetura, nga të cilat rreth 56% janë ndërmarrje startap.

Me zbatimin e instrumenteve të ndryshme për mbështetjen e Fondit, ne tregojmë synimin për të mbështetur kompanitë fillestare, të cilat kanë potencial të madh. Prandaj, nga viti në vit ne ndajmë gjithnjë e më shumë fonde për të mbështetur këto kompani. Më lejoni të ndaj me ju se në katër vitet e fundit përmes instrumenteve të Fondit janë realizuar investime mbi 88 milionë euro dhe bashkëfinancimi nga Fondi është 58% ose rreth 51 milionë euro. Mbështetja financiare që Fondi ka ofruar dhe vazhdon të ofrojë për shumë sipërmarrës entuziastë është jetike për një fillim të fuqishëm. Jam krenar që kemi projektuar një mënyrë të drejtpërdrejtë për të ndihmuar njerëzit novatorë t'i kthejnë idetë e tyre në realitet. Kjo është motivuese për komunitetin fillestar dhe për të gjithë shoqërinë, sepse jemi dëshmitarë të shumë historive të suksesit që ndërtohen nga e para dhe zhvillohen me ndihmën e mjeteve të Fondit. “Qëllimi ynë kryesor është të krijojmë mundësi dhe jam mirënjohës që kemi arritur dhe vazhdojmë ta bëjmë këtë”, tha zëvendëskryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyqi në fjalën e tij hyrëse.

Përveç zëvendëskryeministrit Bytyqi, në hapje fjalën e morën edhe rektori i Universitetit “Shën Cirili dhe Metodi”, prof. Dr. Nikolla Jankulovski, sekretar i përgjithshëm i Këshillit për Bashkëpunim Rajonal, Majlinda Bregu, zëvendës drejtoresha e përgjithshme e Drejtorisë për kërkim dhe inovacione në Komisionin Evropian, Signe Raco dhe drejtori i Këshillit evropian për inovacione dhe Agjencisë për mbështetjen e kompanive të vogla dhe të mesme në Komisionin Evropian, Zhan David Malo.