Në ditën e fundit janë prodhuar 14.579 MWh energji elektrike

SHA EMV më 09.03.2023 prodhoi 14.579 MWh energji elektrike, me çka me energjinë e prodhuar vetë plotësoi nevojat e amvisërive dhe konsumatorëve të vegjël, si dhe nevojat për furnizime shtesë për shkolla, industrinë ushqimore dhe subjekte të tjera vitale shtetërore. 

Në termoelektranat janë prodhuar 10.986 MWh, ndërsa në hidroelektranat dhe në Parkun e Erës Bogdanci janë prodhuar 3.593 MWh.

* Të dhënat janë marrë nga Raporti i SHA EMV për 09.03.2023.