Në ditën e fundit janë prodhuar 14.716 MWh energji elektrike

SHA EMV më 20.03.2023 prodhoi 14.716 MWh energji elektrike, me çka me energjinë e prodhuar vetë plotësoi nevojat e amvisërive dhe konsumatorëve të vegjël, si dhe nevojat për furnizime shtesë për shkolla, industrinë ushqimore dhe subjekte të tjera vitale shtetërore. 
 
Në termoelektranat janë prodhuar 9.593 MWh, ndërsa në hidroelektranat dhe në Parkun e Erës Bogdanci janë prodhuar 5.123 MWh.