Në ditën e fundit janë prodhuar 13.626 MWh energji elektrike

SHA EMV më 26.04.2023 prodhoi 13.626 MWh energji elektrike, me çka me energjinë e prodhuar vetë plotësoi nevojat e amvisërive dhe konsumatorëve të vegjël, si dhe nevojat për furnizime shtesë për shkolla, industrinë ushqimore dhe subjekte të tjera vitale shtetërore. 

Në termoelektranat janë prodhuar 8.498 MWh, ndërsa në hidroelektranat dhe në Parkun e Erës Bogdanci janë prodhuar 5.128 MWh.

Ditën e kaluar përmes EMV Shitje janë furnizuar 0 MWh energji elektrike.