Në ditën e fundit janë prodhuar 12.879 MWh energji elektrike

SHA EMV më 27.04.2023 prodhoi 12.879 MWh energji elektrike, me çka me energjinë e prodhuar vetë plotësoi nevojat e amvisërive dhe konsumatorëve të vegjël, si dhe nevojat për furnizime shtesë për shkolla, industrinë ushqimore dhe subjekte të tjera vitale shtetërore.

Në termoelektranat janë prodhuar 8.531 MWh, ndërsa në hidroelektranat dhe në Parkun e Erës Bogdanci janë prodhuar 4.348 MWh.

Ditën e kaluar përmes EMV Shitje janë furnizuar 0 MWh energji elektrike.