74-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
18.06.2018 - 09:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (119.65 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог-закон за ратификација на Конечната спогодба за решавање на разликата како што е опишана во резолуциите на Советот за безбедност на Обединетите нации 817 (1993) и 845 (1993), престанување на Времената спогодба од 1995 година и воспоставување на стратешко партнерство помеѓу страните
2 Информација за потребата од давање на користење на недвижни ствари - објекти и земјиште на Министерството за образование и наука (Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје), со Предлог-одлука
3 Кадровски прашања /74/
4 Прашања и предлози /74/