Состав на Владата на Република Северна Македонија

Претседател на Владата

Претседател на Владата

Заменици на Претседателот на Владата

Прв Заменик на Претседателот на Владата и министер за политички систем и односи меѓу заедниците
Заменик на Претседателот на Владата за борба против корупцијата и криминал, одржлив развој и човечки ресурси
Заменик на Претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции
Заменик на Претседателот на Владата за европски прашања

Министри

Министерка за одбрана
Министер за внатрешни работи
Министер за здравство
Министер за економија
Министерка за образование и наука
Министер за локална самоуправа
Министер за надворешни работи
Министер за животна средина и просторно планирање
Министер за правда
Mинистер за финансии
Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство
Министерка за труд и социјална политика
Министерка за култура
Министер за информатичко општество и администрација
Министер за транспорт и врски