Mbledhjet e Qeverisë

Data Numri i seancave Proçesverbalet Kumtesa
06.10.2022 87-та седница на Владата PDF icon Преземи (1.32 MB) Shiko
04.10.2022 86-та седница на Владата PDF icon Преземи (1.22 MB) Shiko
27.09.2022 85-та седница на Владата PDF icon Преземи (759.62 KB) Shiko
22.09.2022 84-та седница на Владата PDF icon Преземи (327.25 KB) Shiko
20.09.2022 83-та седница на Владата PDF icon Преземи (619.76 KB) Shiko
13.09.2022 82-ра седница на Владата PDF icon Преземи (584.18 KB) Shiko
12.09.2022 81-ва седница на Владата PDF icon Преземи (385.1 KB) Shiko
09.09.2022 80-та седница на Владата PDF icon Преземи (405.31 KB) Shiko
06.09.2022 79-та седница на Владата PDF icon Преземи (710.54 KB) Shiko
05.09.2022 78-ма седница на Владата PDF icon Преземи (444.54 KB) Shiko
01.09.2022 77-ма седница на Владата PDF icon Преземи (401.04 KB) Shiko
31.08.2022 76-та седница на Владата PDF icon Преземи (404.54 KB) Shiko
30.08.2022 75-та седница на Владата PDF icon Преземи (937.13 KB) Shiko
25.08.2022 74-та седница на Владата PDF icon Преземи (491.89 KB) Shiko
24.08.2022 73-та седница на Владата PDF icon Преземи (467.29 KB)
23.08.2022 72-ра седница на Владата PDF icon Преземи (1.1 MB) Shiko
19.08.2022 71-ва седница на Владата PDF icon Преземи (337.97 KB) Shiko
17.08.2022 70-та седница на Владата PDF icon Преземи (484.25 KB) Shiko
16.08.2022 69-та седница на Владата PDF icon Преземи (556.66 KB) Shiko
11.08.2022 68-ма седница на Владата PDF icon Преземи (399.84 KB) Shiko
03.08.2022 67-ма седница на Владата PDF icon Преземи (358.41 KB) Shiko
29.07.2022 66-та седница на Владата PDF icon Преземи (1.78 MB) Shiko
26.07.2022 65-та седница на Владата PDF icon Преземи (616.33 KB) Shiko
22.07.2022 64-та седница на Владата PDF icon Преземи (511.15 KB) Shiko
20.07.2022 63-та седница на Владата PDF icon Преземи (1.04 MB) Shiko
19.07.2022 62-ра седница на Влада PDF icon Преземи (262.7 KB) Shiko
18.07.2022 61-ва седница на Влада PDF icon Преземи (429.58 KB) Shiko
16.07.2022 60-та седница на Влада PDF icon Преземи (496.7 KB) Shiko
07.07.2022 59-та седница на Владата PDF icon Преземи (467.19 KB) Shiko
05.07.2022 58-ма седница на Владата PDF icon Преземи (838.77 KB) Shiko
30.06.2022 57-ма седница на Владата PDF icon Преземи (465.11 KB) Shiko
30.06.2022 56-та седница на Владата PDF icon Преземи (415.84 KB) Shiko
28.06.2022 55-та седница на Владата PDF icon Преземи (687.62 KB) Shiko
21.06.2022 54-та седница на Владата PDF icon Преземи (721.16 KB) Shiko
16.06.2022 53-та седница на Владата PDF icon Преземи (257.19 KB) Shiko
14.06.2022 52-ра седница на Владата PDF icon Преземи (1.11 MB) Shiko
08.06.2022 51-ва седница на Владата PDF icon Преземи (382.92 KB) Shiko
06.06.2022 50-та седница на Владата PDF icon Преземи (402.6 KB) Shiko
31.05.2022 49-та седница на Владата PDF icon Преземи (1.04 MB) Shiko
25.05.2022 48-ма седница на Владата PDF icon Преземи (761.57 KB) Shiko
20.05.2022 47-ма седница на Владата PDF icon Преземи (388.96 KB) Shiko
18.05.2022 46-та седница на Владата PDF icon Преземи (470.7 KB) Shiko
17.05.2022 45-та седница на Владата PDF icon Преземи (923.01 KB) Shiko
10.05.2022 44-та седница на Владата PDF icon Преземи (940.14 KB) Shiko
03.05.2022 43-та седница на Владата PDF icon Преземи (477.73 KB)
03.05.2022 42-ра седница на Владата PDF icon Преземи (680.12 KB) Shiko
26.04.2022 41-ва седница на Владата PDF icon Преземи (482.02 KB) Shiko
19.04.2022 40-та седница на Владата PDF icon Преземи (789.25 KB) Shiko
18.04.2022 39-та седница на Владата PDF icon Преземи (386.4 KB) Shiko
12.04.2022 38-ма седница на Владата PDF icon Преземи (367.91 KB) Shiko