Седници на Влада

Датум

Број на седница

Заклучоци

Соопштенија

05.06.2017 1-ва седница на Владата Преземи Види 
06.06.2017 2-та седница на Владата Преземи Види 
07.06.2017 3-та седница на Владата Преземи Види 
13.06.2017 4-та седница на Владата Преземи Види 
16.06.2017 5-та седница на Владата Преземи Види 
19.06.2017 6-та седница на Владата Преземи Види 
19.06.2017 7-ма седница на Владата Преземи Види
22.06.2017 8-ма седница на Владата Преземи Види 
26.06.2017 9-та седница на Владата Преземи Види 
27.06.2017 10-та седница на Владата Преземи Види 
29.06.2017 11-та седница на Владата Преземи Види 
04.07.2017 12-та седница на Владата Преземи Види 
07.07.2017  13-та седница на Владата Преземи Види 
11.07.2017 14-та седница на Владата Преземи Види 
17.07.2017 15-та седница на Владата Преземи Види 
25.07.2017  16-та седница на Владата Преземи Види 
28.07.2017  17-та седница на Владата Преземи Види 
31.07.2017  18-та седница на Владата Преземи Види 
03.08.2017 19-та седница на Владата Преземи Види 
04.08.2017 20-та седница на Владата Преземи Види 
05.08.2017  21-ва седница на Владата Преземи Види 
09.08.2017 22-ра седница на Владата Преземи Види
15.08.2017 23-та седница на Владата Преземи Види
22.08.2017 24-та седница на Владата Преземи Види
29.08.2017 25-та седница на Владата Преземи Види
05.09.2017 26-та седница на Владата Преземи Види
12.09.2017 27-ма седница на Владата Преземи Види
19.09.2017 28-ма седница на Владата Преземи Види
26.09.2017 29-та седница на Владата Преземи Види
03.10.2017 30-та седница на Владата Преземи Види
10.10.2017 31-ва седница на Владата Преземи Види
19.10.2017 32-ра седница на Владата Преземи Види
27.10.2017 33-та седница на Владата Преземи Види
31.10.2017 34-та седница на Владата Преземи Види
04.11.2017 35-та седница на Владата Преземи Види
07.11.2017 36-та седница на Владата Преземи Види
09.11.2017 37-ма седница на Владата Преземи Види
15.11.2017 38-ма седница на Владата Преземи Види
17.11.2017 39-та седница на Владата Преземи Види