Седници на Влада

Датум Број на седница Записник Соопштение
16.08.2022 69-та седница на Владата Види
11.08.2022 68-ма седница на Владата Види
03.08.2022 67-ма седница на Владата Види
29.07.2022 66-та седница на Владата Види
26.07.2022 65-та седница на Владата Види
22.07.2022 64-та седница на Владата Види
20.07.2022 63-та седница на Владата Види
19.07.2022 62-ра седница на Влада PDF icon Преземи (262.7 KB) Види
18.07.2022 61-ва седница на Влада PDF icon Преземи (429.58 KB) Види
16.07.2022 60-та седница на Влада Види
07.07.2022 59-та седница на Владата PDF icon Преземи (467.19 KB) Види
05.07.2022 58-ма седница на Владата Види
30.06.2022 57-ма седница на Владата PDF icon Преземи (465.11 KB) Види
30.06.2022 56-та седница на Владата PDF icon Преземи (468.23 KB) Види
28.06.2022 55-та седница на Владата Види
21.06.2022 54-та седница на Владата Види
16.06.2022 53-та седница на Владата PDF icon Преземи (257.19 KB) Види
14.06.2022 52-ра седница на Владата PDF icon Преземи (1.11 MB) Види
08.06.2022 51-ва седница на Владата PDF icon Преземи (382.92 KB) Види
06.06.2022 50-та седница на Владата PDF icon Преземи (402.6 KB) Види
31.05.2022 49-та седница на Владата PDF icon Преземи (1.04 MB) Види
25.05.2022 48-ма седница на Владата PDF icon Преземи (761.57 KB) Види
20.05.2022 47-ма седница на Владата PDF icon Преземи (388.96 KB) Види
18.05.2022 46-та седница на Владата PDF icon Преземи (470.7 KB) Види
17.05.2022 45-та седница на Владата PDF icon Преземи (923.01 KB) Види
10.05.2022 44-та седница на Владата PDF icon Преземи (940.14 KB) Види
03.05.2022 43-та седница на Владата PDF icon Преземи (477.73 KB)
03.05.2022 42-ра седница на Владата PDF icon Преземи (680.12 KB) Види
26.04.2022 41-ва седница на Владата PDF icon Преземи (482.02 KB) Види
19.04.2022 40-та седница на Владата PDF icon Преземи (789.25 KB) Види
18.04.2022 39-та седница на Владата PDF icon Преземи (386.4 KB) Види
12.04.2022 38-ма седница на Владата PDF icon Преземи (367.91 KB) Види
12.04.2022 37-ма седница на Владата PDF icon Преземи (1.08 MB) Види
05.04.2022 36-та седница на Владата PDF icon Преземи (682.21 KB) Види
31.03.2022 35-та седница на Владата PDF icon Преземи (402.19 KB) Види
29.03.2022 34-та седница на Владата PDF icon Преземи (935.13 KB) Види
29.03.2022 33-та седница на Владата PDF icon Преземи (401.1 KB) Види
22.03.2022 32-ра седница на Владата PDF icon Преземи (722.84 KB) Види
18.03.2022 31-ва седница на Владата PDF icon Преземи (314.02 KB) Види
17.03.2022 30-та седница на Владата PDF icon Преземи (396.93 KB) Види
15.03.2022 29-та седница на Владата PDF icon Преземи (632.83 KB) Види
15.03.2022 28-ма седница на Владата PDF icon Преземи (940.86 KB) Види
12.03.2022 27-ма седница на Владата PDF icon Преземи (384.08 KB) Види
10.03.2022 26-та седница на Владата PDF icon Преземи (380.88 KB) Види
10.03.2022 25-та седница на Владата PDF icon Преземи (387.69 KB) Види
09.03.2022 24-та седница на Владата PDF icon Преземи (524.01 KB) Види
08.03.2022 23-та седница на Владата PDF icon Преземи (1.06 MB) Види
08.03.2022 22-ра седница на Владата PDF icon Преземи (386.91 KB) Види
08.03.2022 21-ва седница на Владата PDF icon Преземи (420.48 KB) Види
06.03.2022 20-та седница на Владата PDF icon Преземи (260.88 KB) Види