Алатка за отченост на носителите на јавни функции [јуни 2017 - ноември 2020]

Како дел од заложбите на Владата на Република Северна Македонија за поголема дигитална транспарентност, на оваа страна можете да ја користите Алатката за отчетност за трошоците на носителите на јавни функции, каде можете да ги разгледате и споредувате службените трошоците на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Замениците на претседателот, Министрите, Министрите без ресор, Замениците-министри, Генералниот секретар на Владата и Државните секретари на министерствата.

 

Правни акти  Упатство  Отворени податоци (.csv)  Алатка за отчетност [Циклус 1 - 3]