Состав на Владата на Република Северна Македонија

Претседател на Владата

Претседател на Владата

Заменици на Претседателот на Владата

Прв заменик претседател на Владата и министер за животна средина и просторно планирање
Заменик претседател на Владата и министер за транспорт
Заменик претседател на Владата задолжен за добро владеење
Заменик претседател на Владата за политички систем
Заменик претседател на Владата и министер за односи меѓу заедниците

Министри

Министер за одбрана
Министер за внатрешни работи
Министер за правда
Министер за надворешни работи и надворешна трговија
Министер за европски прашања
Министер за финансии
Министер за економија и труд
Министер за енергетика рударство и минерални суровини
Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство
Министер за здравство
Министер за образование и наука
Министер за социјална политика, демографија и млади
Министер за локална самоуправа
Министер за култура и туризам
Министер за дигитална трансформација
Министер за јавна администрација
Министер за спорт

Министри без ресор

Министер без ресор, одговорен за интеграција и имплементација на Декадата на Ромите