Состав на Владата на Република Северна Македонија

Претседател на Владата

Претседател на Владата

Заменици на Претседателот на Владата

Заменичка на Претседателот на Владата и Министерка за одбрана
Заменик на Претседателот на Владата и Министер за внатрешни работи
Заменик на Претседателот на Владата и Министер за политички систем и односи меѓу заедниците
Заменик на Претседателот на Владата, задолжен за европски прашања
Заменик на Претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори

Министри

Министер за надворешни работи
Министер за здравство
Министерка за правда
Министер за транспорт и врски
Министер за економија
Министер за земјоделство, шумарство и водостопанствo
Министер за информатичко општество и администрација
Министерка за труд и социјална политика
Министер за образование и наука
Министер за локална самоуправа
Министер за култура
Министер за животна средина и просторно планирање
Министер за финансии

Министри без ресор

Mинистер без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност
Министер без ресор задолжен за дијаспора
Министер без ресор задолжен за имплементација на Стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите
Министеркa без ресор задолжена за странски инвестиции
Министер без ресор задолжен за странски инвестиции
Министер без ресор задолжен за странски инвестиции
Министер без ресор задолжен за регулатива за подобрување на инвестициската клима за домашните претпријатија