Përbërja e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut

Kryetari i Qeverisë

Kryetari i Qeverisë

Zëvendës të Kryetarit të Qeverisë

Zëvendëskryeministër i parë dhe Ministër për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive
Zëvendëskryetar i Qeverisë për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investime
Zëvendëskryetar i Qeverisë për Çështje Evropiane
Zëvendëskryetare e Qeverisë e ngarkuar për Politikat e Qeverisjes së Mirë

Ministrat

Ministër i Punëve të Brendshme
Ministër i Ekonomisë
Ministër i Vetëqeverisjes Lokale
Ministër i Punëve të Jashtme
Ministër i Financave
Ministër i Transportit dhe Lidhjeve
Ministër i Bujqësisë Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave
Ministër i Arsimit dhe Shkencës
Ministre e Mbrojtjes
Ministre e Punës dhe Politikës Sociale
Ministre e Kulturës
Ministër pa portofol i ngarkuar për diasporë