Ministria për Transformim Digjital

Veb-stranica: Faqja e internetit: 

http://

Ministër: 
Faqja e Facebook: 

//

Profili në Twitter: 

/

Profili në instagram: 

/

Kanali i Youtube: 

//

Faqja është në përpunim.