Ministria e Shëndetësisë

Veb-stranica: Faqja e internetit: 
Posta elektronike: 
pr@zdravstvo.gov.mk, minister.kabinet@zdravstvo.gov.mk, contact@zdravstvo.gov.mk
Telefon: 
02 3112 500
Adresë: 
„50 Дивизија“ број 14, Скопје
Faqja e Facebook: 
Profili në Twitter: 
Profili në instagram: 

Ministria e Shëndetësisë kryen punët që kanë të bëjnë me :

 • mbrojtjen shëndetësore dhe sigurim shëndetësor të popullatës;
 • ndotjen e ajrit, ujit, tokës dhe produkteve shtazore;
 • organizimin dhe zhvillimin e shëndetësisë;
 • ndjekjen e gjendjes shëndetësore të popullatës;
 • mbrojtjen e popullatës të sëmundjeve ngjitëse, nga ndikimi i gazrave, rrezatimet jonizuese, zhurma, ndotja e ajrit, ujit dhe tokës;
 • prodhimet ushqimore dhe lëndë për përdorim të përgjithshëm;
 • gjendjen higjenike-epidemiologjike;
 • ilaçet, mjetet ndihmëse kuruese, pajisjet mjekësore ndihmëse, pajisjet dhe materialet sanitare;
 • helmet dhe drogat;
 • mbikëqyrjen nga kompetencat e saj dhe
 • kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj.