Ministria për Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive

Veb-stranica: Faqja e internetit: 

http://

Posta elektronike: 
cabinet@mpsoz.gov.mk
Ministër: 
Faqja e Facebook: 
Profili në Twitter: 
Profili në instagram: 

Faqja është në përpunim.