Јавни огласи

Oглас / Повик Огласувач Рок
ЈАВЕН ПОВИК за реализација на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година - енергетска ефикасност Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат 31.01.2020
ЈАВЕН ПОВИК за реализација на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година - опрема Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат 28.01.2020