Јавни огласи и повици

Oглас / Повик Огласувач Рок
ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2018 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2014-2020 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 14/01/2019
Јавен повик бр.01/18 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 12/01/2019
Јавен повик за учество во проектот „Младинска картичка” Агенција за млади и спорт 31/12/2018
Втор јавен оглас за надоместување на дел од трошоците за купување печки на пелети во домаќинства за 2018 година Министерство за економија 12/12/2018
Јавен повик за финансирање на предлог проекти преку Инструментот за поддршка - Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва „старт-ап“ и „спин-оф“ Фонд за иновации и технолошки развој 11/12/2018
Јавен повик за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за 2018 година Влада на Република Македонија 10/12/2018
КОНКУРС за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година Министерство за образование и наука 23/11/2018
Јавен оглас за избор на директор на Државниот испитен центар Влада на Република Македонија 22/11/2018
Оглас за финансирање на НВО во насока на поддршка на активности кои се однесуваат на младите Агенција за млади и спорт 21/11/2018
Јавен оглас број 2/2018 за вработување на 1 (еден) посебен советник во Канцеларијата на претседателот на Владата Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија 20/11/2018
ЈАВЕН КОНКУРС за избор на здружение кое ќе ја обезбедува услуга во Центар за социјална рехабилитација на лица кои употребуваат, односно злоупотребуваат дрога и други психотропни супстанции и прекурзори Министерство за труд и социјална политика 18/11/2018
Јавен повик за пријавување на заинтересирани лица за создавање на регистар/база на надворешни експерти кои можат да помогнат во процесот на објаснувачки скрининг и процесот на преговори за пристапување на Република Македонија кон Европската унија Влада на Република Македонија 10/10/2018
Јавен повик за субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија Министерство за економија 31/08/2018