Последни вести

Сервиси и услуги

 • Лични документи

  Електронско закажување на термини за лични документи и образци

 • Мој термин

  Проверка на упати и слободни термини за лекарски прегледи

 • ИПАРД програми

  Активни повици за претпристапна помош од ЕУ, наменета за рурален развој (ИПАРД)

 • Стипендии

  Информации за стипендии за ученици и студенти, како и потребни документи за пријава

Создаваме силна и правична економија која го поттикнува растот, создава работни места и ги поддржува најранливите.
Градиме држава која идните генерации ќе бидат горди да ја нарекуваат свој дом.
Eдно, правично и еднакво мултикултурно општество кое се грижи за различностите и обезбедува еднаков пристап до услугите и заштитата за сите.
Република Северна Македонија како еднаков партнер на меѓународната сцена - дел од просперитетниот, демократски и правичен свет, која нуди шанса за сите свои граѓани.
Работиме на трансформација на Владата и институциите, од затворени, во отворени и отчетни, а државната администрација ја професионализираме и департизираме.

Јавни огласи и повици

Записник од одржана седница на Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој на Владата на Република Северна Македонија, во врска со спроведено Интервју со кандидатите кои ја поминаа административната селекција по објавениот Јавен повик бр.02/2023
Јавен повик бр.06/2023 за пријавување на заинтересирани лица за именување на 5 (пет) члена на Управниот одбор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје
Јавен повик Бр. 05/2023 за пријавување на заинтересирани лица за именување на 7 (седум) члена на Управниот одбор и 2 (два) члена на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие Колекторски систем
Јавен повик бр. 04/2023 за пријавување на заинтересирани лица за именување на 1 (еден) член на Управниот одбор - од редот на афирмирани и стручни лица и 2 (два) члена на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење
Јавен оглас бр.15/2023 за именување директор на Бирото за метрологија