Stefan Andonovski

Pozita e punës: 
Ministër për Transformim Digjital
Posta elektronike: 
#
Profili në Twitter: 

#

Profili në Instagram: 

#

Фотографија: 
Biografia: 

Stefan Andonovski është doktorant në Fakultetin Juridik "Justiniani I" në Shkup dhe ka magjistruar për marrëdhënie ndërkombëtare në Universitetin Johns Hopkins në SHBA.

Para angazhimit të tij politik, ai ka punuar pesë vjet në sektorin e biznesit në Maqedoni dhe është konsulent për projekte të donatorëve ndërkombëtarë në fushën e marketingut digjital, komunikimit dhe mediave.

Në zgjedhjet lokale të vitit 2021 u zgjodh anëtar i Këshillit të Qytetit të Shkupit.

Nga janari deri në qershor 2024, ai mban pozitën e zëvendësit shtesë të Ministrit të Shoqërisë Informative dhe Administratës në Qeveri për organizimin e zgjedhjeve parlamentare të vitit 2024.

Më 23 qershor 2024 u zgjodh Ministër në Ministrinë e Transformimit Dixhital.

Ai ka shkruar punime dhe rubrika në revista vendase dhe ndërkombëtare, me fokus ndërmjetësimin dhe negociatat ndërkombëtare, si dhe reformat kushtetuese në sistemet pas konfliktit. Ai flet maqedonisht, anglisht dhe italisht, si dhe flet greqisht dhe gjermanisht.