Bllagoj Boçvarski

Pozita e punës: 
Ministër i Transportit dhe Lidhjeve
Posta elektronike: 
info@mtc.gov.mk, kabient.minister@mtc.gov.mk
Profili në Twitter: 
Фотографија: 
Biografia: 

Bllagoj  Boçvarski  u lind më 9 janar të vitit 1985 në Shtip.  Arsimin fillor  dhe të mesëm e mbaroi në vendlindje. 

Diplomoi  në  Fakultetin  e Arkitekturës  në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi”  në Shkup.

Karrierën profesionale e filloi në vitin 2011 në kompaninë ndërtimore “Pellagonija – Inzhenering” – Shtip si inxhinier  i diplomuar, arkitekt.  

Në zgjedhjet  parlamentare në vitin 2016 është zgjedhur  deputet në Kuvend. Funksionin e deputetit e ushtroi deri në zgjedhjet lokale në vitin 2017. 

Nga 3 nëntori i vitit 2017 mori detyrën kryetar i Komunës së Shtipit,  ndërsa më vonë si kryetar komune  është zgjedhur anëtar i Këshillit  Drejtues të BNJVL-së. 

Gjatë mandatit  të kryetarit të komunës është zgjedhur për bashkëkryesues i Komitetit të përbashkët konsultues të Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian.  Në kuadër të BNJVL-së, është zgjedhur  kryetar i Komisionit për urbanizëm.

Nga viti 2019 ushtron funksionin, kryetar  për Planifikim të Rajonit Lindor. 

Pas  zgjedhjeve parlamentare të vitit 2020 nga 30 gusht,  ushtron funksionin  ministër  i Transportit dhe Lidhjeve në mandatin e dytë të Qeverisë të udhëhequr nga Kryeministri Zoran Zaev. 
Në vitin 2014 u zgjodh Kryetar i Komisionit për transport dhe lidhje i LSDM-së, ndërsa prej vitit 2017 deri më vitin 2019 ushtron funksionin nënkryetar i LSDM-së. 

Angazhime të tjera më të rëndësishme profesionale: Nga viti 2018 deri më vitin 2020 merr pjesë në shtatë konferenca , si pjesë e projektit  “Future of  Europereload”, si kryetar komune i Komunës së Shtipit bashkë me gjashtë komuna të BE-së. 

Posedon aftësi të përparuara informatike dhe në mënyrë të shkëlqyeshme i njeh programet Auto Cad dhe Archi Cad. Posedon certifikatë për  përdorim  të programit 3DS Max. 

E flet gjuhën angleze.

Letër mandati - Bllagoj Boçvarski