Bisera Kostadinovska Stojçevska

Pozita e punës: 
Ministre e Kulturës
Institucion: 
Profili në Twitter: 
Фотографија: 
Biografia: 

Bisera Kostadinovska Stojçevska ka lindur më 20 shkurt 1986 në Manastir. Ka diplomuar në Fakultetin Pedagogjik, USHKO - Manastir dhe ka doktoruar në gjuhën angleze.

Nga viti 2009 deri në vitin 2012 është përzgjedhur si lektore e gjuhës angleze dhe mban ligjërata nga lënda e gjuhës angleze në Fakultetin Pedagogjik në Manastir.

Nga viti 2011-2012 ishte ligjëruese e gjuhës angleze në Agjencinë për Komunikim Elektronik në Manastir.

Si deputete e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ajo ishte anëtare e disa komisioneve: Komisionit për Arsim Shkencë dhe Sport, Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale dhe Komisioni për Çështje Evropiane.

Ajo ka qenë anëtare e delegacionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës.

Në vitet e kaluara ka qenë anëtar i disa grupeve parlamentare: Grupit Parlamentar të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Belgjikës, Grupit Parlamentar të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut.

Ajo është gjithashtu anëtare e Grupit Parlamentar për Bashkëpunim me Parlamentin e Hungarisë, si dhe në Grupin Parlamentar për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Çeke.