Krenar Lloga

Pozita e punës: 
Ministër i drejtësisë
Faqja e Facebook: 
Profili në Twitter: 
Profili në Instagram: 
Фотографија: 
Biografia: 

Krenar Lloga është i lindur më 25 shkurt 1984 në Strugë. Shkollimin fillor dhe të mesëm i kryen në qytetin e lindjes. Diplomon në Fakultetin Juridik në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë, Republika e Maqedonisë së Veriut në vitin 2006. 

Prej vitit 2008 deri më vitin 2011 i kreu edhe studimet e Magjistraturës për Diplomaci pranë Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë, Republika e Maqedonisë së Veriut.
 
Nga viti 2015 deri më 2016 merr Certifikatë për dhënien e provimit të jurisprudencës nga Ministria e Drejtësisë në Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut.
 
Karrierën profesionale e filloi në vitin 2003 si IT Demonstrator pranë Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë, RMV ku dhe punoi deri në vitin 2004.
Me tutje vazhdon prej vitit 2006 deri më 2007 si këshilltar për Çështje Juridike në ShPKNjP “FITORE” në Strugë, RMV.

Nga viti 2007 deri më 2008 punon në pozitën zëvendësdrejtor në Drejtorinë e Policisë Financiare, Qeveria e RMV-së, në Shkup.

Nga viti 2009 deri më 2010 punon si Këshilltar për Çështje Juridike në Komunën e Tetovës, RMV.
 
Në vitin 2013 merr funksionin shef Kabineti, këshilltar për Çështje Juridike në Komunën e Strugës, RMV.

Nga viti 2014 deri më 2017 punon si sekretar i Komunës në Komunën e Strugës, RMV.

Nga viti 2017 deri më 2019 punon si udhëheqës i Njësisë për çështje juridike dhe punë të përgjithshme në Komunën e Strugës, RMV.

Nga viti 2019 deri më 2021 merr funksionin udhëheqës i Sektorit për Menaxhim me Burime Njerëzore, Avokatura Shtetërore e Republika e Maqedonisë së Veriut.

Në periudhën prej 2020 deri më 2021 punon si drejtor ekzekutiv në Institutin për Politika Publike “Arben Xhaferi”.

Prej në janar 2021 deri më shkurt 2023, kryen funksionin si anëtar i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

Në shkurt 2023, mori detyrën e ministrit të Drejtësisë.

Gjuhë amtare e ka gjuhën shqipe, ndërsa zotëron rrjedhshëm gjuhën maqedonase, angleze dhe italiane.
Është i martuar dhe baba i një fëmije.