Горан Минчев

Функција: 
Министер за јавна администрација
Фејсбук страница: 
Твитер профил: 
Инстаграм профил: 
Фотографија: 
Биографија: 

Страницата е во изработка.