Александар Николоски

Функција: 
Заменик претседател на Владата и министер за транспорт
Фејсбук страница: 
Твитер профил: 
Инстаграм профил: 
Фотографија: 
Биографија: 

Страницата е во изработка.