Влада и министерства

Владата на Република Северна Македонија е носител на извршната власт во Република Северна Македонија и е составена од Претседател на Владата, заменици на Претседателот и министри. Владата е избрана од Собранието на Република Северна Македонија, со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, најчесто по парламентарни избори.

Актуелниот состав на Владата е одбран на 3 јануари 2020 година, како преодна Влада која треба да организира фер, демократски и кредибилни избори.

Претходниот состав на Владата беше одбран на 31 мај, 2017 година, после парламентарните избори од декември, 2016 година. Претседателот на СДСМ, Зоран Заев доби мандат за состав на Владата од претседателот Ѓорге Иванов. Собранието со 62 гласа „за“, 44 „против“ и 5 „воздржани“ ја изгласа Владата на Зоран Заев

Мандатот на Владата е да ги реализира политичките определби предвидени во Програмата за работа на Владата 2017-2020. Надлежностите на Владата можете да ги прочитате тука. Владата има и повеќе комисии, за чија работа можете да прочитате тука.

Претседател на преодната Влада на Република Северна Македонија е Оливер Спасовски. Претседателот на Владата има 5 заменици:

 1. Заменичка на Претседателот и министерка за одбрана - Радмила Шекеринска
 2. Заменичка на Претседателот, задолжена за економски прашања - Мила Царовска
 3. Заменик на Претседателот, задолжен за европски прашања - Бујар Османи
 4. Заменик на Претседателот и министерот за политички систем и односи меѓу заедниците - Садула Дураки


Канцеларија на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија

Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија е основана на 2-ри февруари, 2002 година, со цел да му помага на Претседателот на Владата во вршењето на неговите права и должности, а кои произлегуваат од Уставот, Законот и Деловникот за работа на Владата.

Прочитај повеќе


Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонијна

Генералниот секретаријат е стручна служба на Владата која обезбедува логистичка и стручна поддршка на: Владата во целина, на Претседателот на Владата, неговите заменици и министрите, а со цел за законито, ефикасно и транспарентно работење на Владата. Основан е во 2000 година со Законот за Владата. Со Генералниот секретаријат раководи генерален секретар, помогнат од заменик генерален секретар.

Генерален секретар на Владата е д-р Драги Рашковски. Негов заменик е Тахир Хани.


Секретаријати на Владата

Владата има два секретаријати, кои се основани како посебни стручни служби, чија цел е да обезбедат стручна поддршка и координација на работата на органите на државната управа и на другите органи и институции.

Секретаријат за европски прашања

Секретаријат за законодавство


Служба за општи и заеднички работи

Службата врши општи работи и услуги за потребите на Претседателот на Република Северна Македонија, Владата на Република Северна Македонија, министерствата и органите во состав, секретаријати и други стручни служби на Владата на Република Северна Македонија и Уставниот суд на РСМ.

Повеќе за нивната работа прочитајте тука.


Национални координатори

Владата на Републиска Северна Македонија има именувано повеќе национални координатори и национални координативни тела, со специфични задачи и мандати за кои можете да прочитате тука.


Самостојни управни органи

Согласно Законот за организација и работа на органите на државната управа формирани се 4 самостојни органи и 3 управни организации, кои одговараат пред Владата на Република Северна Македонија.

Самостојни органи:

 1. Агенција за млади и спорт
 2. Агенција за иселеништво
 3. Агенција за храна и ветеринарство
 4. Комисија за односи со верските заедници и религиозните групи

Управни организации:

 1. Геолошки завод на Република Северна Македонија
 2. Државен архив на Република Северна Македонија
 3. Државен завод за статистика