Игор Филков

Функција: 
Министер за правда
Фејсбук страница: 
Твитер профил: 
Инстаграм профил: 
Фотографија: 
Биографија: 

Игор Филков

Македонец

07.06.1979, Скопје, Македонија

 

РАБОТНО ИСКУСТВО:

2017 - 2024

„Спектрум Медикал“ Скопје, Приватен управител

 

2010 - 2013

Консултант

 

2004 - 2007

Проект на ФАО – Канцеларија Скопје (UN Food and Agriculture) Надворешен соработник

 

1993 – 2003

HBO Солидаритес – Solidrites International, Вработен во локалната канцеларија во МАкедонија за Косово, Логистика и набавка

 

ОБРАЗОВАНИЕ

Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Дипломиран правник

 

ОРГАНИЗАЦИСКИ, КОМУНИКАЦИСКИ И ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ ВЕШТИНИ

Делегациони спсобности и организација на системи

Одговорени принципиелен менаџер, способен да координира, води и надгледува различни политики, програми, проекти, буџети

Искуство на позиции каде комуникацијата и преговарањето се од големо значење

Способен да се носи со ситуации каде тимската работа е од суштинско значење

Подготвен да преземе иницијатива и да води различни комплексни процеси

Способен да работи под притисок и брзо да одговори на нови барања

Отворен на секакви предизвици

 

КОМПЈУТЕРСКИ ВЕШТИНИ

Windows environments, Microsoft Advanced Pro Certificate, Internet research, Email Operative System, Project, Visio

МАЈЧИН ЈАЗИК: Македонски

ОСТАНАТИ ЈАЗИЦИ: АНГЛИСКИ

Читање: одлично

Пишување: одлично

Говорење: одлично