105-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
01.12.2022 - 13:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (513.79 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација за потребата од давање согласност на Одлуката за отпочнување на постапка за задолжување заради издавање на банкарска гаранција за потребите на постапката за експропријација на изградба на Автопат А2, делница Кичево - Охрид
2 Информација за Kонцептот на реформи на даночната политика
3 Информација за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија заради учество на обука на вооружените сили на Република Црна Гора на Армискиот полигон „Криволак“, со Предлог одлука
4 Информација за текот на работата и начинот на имплементација на Проектот „е-фактура“
5 Предлог на Закон за ратификација на Референтниот документ за домашна регулатива во услугите со Листа за измена на Листа на специфични обврски во услугите