116-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
28.12.2022 - 14:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (329.96 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Програма за остварување на социјалната заштита за 2023 година
2 Програма за развој на дејноста за заштита на децата за 2023 година
3 Прашања и предлози
4 Информација за состојбите со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион
5 Програмата за заштита на ранливи потрошувачи на енергија за 2023 година