117-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
30.12.2022 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (347.4 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Измена на програма за развој на дејноста за заштита на децата за 2022 година
2 Предлог програма за изменување на програмата за остварување на социјалната заштита за 2022 година
3 Програма за изменување на програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштитаза 2022 година
4 Предлог-Програма за изменување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2022 година
5 Одлука за определување на квотите на работни дозволи за странци за 2023 година
6 Прашања и предлози
7 Информација за спроведување на јавна набавка на инсулин, глукагон, инсулински игли и ленти за мерење шекер, инсулински пумпи со потрошен материјал и сензори за континуирано мерење на гликемија за периодот јануари 2023 – декември 2024 година за потребите на населението на Република Северна Македонија
8 Предлог-Одлука за времено укинување на визите за краткорочен престој (виза Ц) во Република Северна Македонија за странски државјани носители на важечка британска, американска и канадска виза